logo-kirke-hyllinge.jpg

 

Patientinformationer


 

 

 


 

Konsultationer

Der er som udgangspunkt afsat 15 minutter til en konsultation.

Heraf går ca. 10 min til samtale og undersøgelse samt ca 5 min til forberedelse, bestilling af undersøgelser, diverse henvisninger mm.

I visse tilfælde kan der væres afsat mere tid såsom ved nogle børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, samtaleterapi mv. Såfremt der er brug for mere tid må der bestilles tid til flere konsultationer.

Vi har hver dag en læge der tager sig af patienter med akut sygdom i tidsrummet 9.30-15.00. Hvis der er mange akutte patienter vil der kunne være lang ventetid. Ankomsttidspunktet er kun vejledende – svært syge kommer før mindre syge, små børn kommer til før store børn osv.
Der er hver dag sat én læge af til at tage sig af de akutte problemstillinger og der kan ikke vælges specifik læge i denne situation.

Telefon- og e-konsultation er beregnet til korte forespørgsler og svar. Der kan godt være op til 5 dages svartid på e-konsultation og e-medicin bestilling.

Telefontiden er ment til kortere samtaler, rådgivning, behandlingsmuligheder, bestilling af stærk medicin samt evt. svar på undersøgelser, blodprøve- og urinsvar, hvis dette er aftalt med lægen på forhånd.

Sekretæren kan ikke give svar på undersøgelser, blodprøve- og urinsvar.

Ved akut behov for konsultation ring mellem 8-9 til lægen.

 

Tidsbestilling

Oplys ved bestilling venligst om det fx drejer sig om graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, diabetes- eller KOL kontrol, så tiden bliver booket på den rigtige måde.

Desuden er det vigtigt ved udfyldelse af attester, at du oplyser nøjagtigt hvilken attest det drejer sig om.
Nogle attester skal betales af dig ved udfyldelsen.

  

Afbestilling af tider
Vi har i øjeblikket 4-5 ugers ventetid på en alm. kontrol tid hos en fast læge, derfor er det meget vigtigt, at du husker at afbestille din tid hvis du ikke længere har brug for den.
På den måde kan du hjælpe os med at nedbringe ventetiden, samtidig med en anden kan få glæde af din tid.
Du kan også melde afbud via hjemmesiden.
 

Vi har desværre hver uge mellem 20 og 30 patienter der udebliver fra deres tid uden afbud. Disse tider kunne være blevet brugt af én der havde mere brug for tiden.


Henvisninger

Henvisning til speciallæge og fysioterapeut kræver som udgangspunkt en gennemgang ved konsultation og udfærdiges ikke telefonisk. Henvisningerne sendes til ”henvisningshotellet”, hvor speciallægerne og fysioterapeuten kan hente henvisningen. Når du bliver henvist til en privatpraktiserende speciallæge, skal du selv sørge for at bestille en tid – du bliver ikke indkaldt. De forskellige speciallæger kan findes på sundhed.dk, hvor du også kan finde psykologer, fysioterapeuter og andre behandlere – søg her.

 

Røntgen

Røntgenbilleder tages på et sygehus. Det kan i visse tilfælde aftales, at disse billeder tages som ”drop-in røntgen” – dvs. hvor du møder op i billeddiagnostisk afdelings åbningstid.

 

Kørekort

Når der skal laves lægeattest i forbindelse med kørekort, skal du huske at medbringe et billede. Kom i god tid, da du inden konsultationen skal udfylde en side om dine helbredsforhold. Stærk smertestillende medicin og beroligende medicin er hyppigt en hindring iht. udstedelse af kørekort. Såfremt du tager stærk smertestillende eller beroligende medicin, bestil da en tid til gennemgang inden du kommer til lægeattest.

 

Lægevagten

Har du brug for lægehjælp udenfor lægehusets åbningstid, kan du kontakte Lægevagten på hverdage kl. 16.00-08.00, samt i weekenden og helligdage hele døgnet på følgende telefonnumre:

Region Sjælland tlf.: 70 15 07 00

Region Hovedstaden tlf.: 1813

 

Uddannelseslæger

Lægehuset i Kirke Hyllinge fungerer også som praktiksted for uddannelseslæger. Derfor kan du opleve nye ansigter med mellemrum. Uddannelseslægerne er uddannede læger der er ved at lære at bruge deres viden i praksis eller er ved at videreuddanne sig til speciallæger i almen medicin.

 

Sygesikringskort

Alle, der bor i Danmark, har ret til nogle ydelser fra den offentlige sygesikring. Det gule sygesikringskort er din dokumentation for, at du har ret til ydelserne. Samtidig er det vores dokumentation overfor sygesikringen og letter registreringen. Det er derfor meget vigtigt, at du medbringer et intakt kort, hver gang du er i Lægehuset. Har du mistet kortet, eller er det i stykker, skal du henvende dig hos din kommune eller gå på borger.dk for at få et nyt.


Denne side er opdateret 17. august 2017


Lægehuset Kirke Hyllinge   |   Gyvelvej 1   |   4070 Kirke Hyllinge
administration