logo-kirke-hyllinge.jpg

 

Indrapportering af utilsigtet hændelse til brug for patienter og pårørende


 

 

 

UTILSIGTET HÆNDELSE

 

Som patient, eller som pårørende til en patient, kan man rapportere om utilsigtede hændelser der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller andre steder i sundhedsvæsenet.

 

Skema for patienter

Skema for pårørende

 

Vær opmærksom på, at rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Man får ikke svar tilbage på hvad der er sket af ændringer udfra netop ens rapport.

 

Vær også opmærksom på, at en rapport om en utilsigtet hændelse ikke er det samme som en klage.

 

 

PATIENTKLAGE

 

Ønsker du at klage over en behandling, så skal du udfylde et særligt skema. Du kan finde flere oplysninger her.

 

 

PATIENTFORSIKRINGEN

 

Hvis du er kommet til skade som følge af en behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, så skal du henvende dig til Patienterstatningen.

 

 

PATIENTVEJLEDERE

 

Har du brug for information, råd eller vejledning om dine rettigheder som patient i sundhedsvæsenet kan du kontakte patientvejlederne i regionen eller kommunen.


Lægehuset Kirke Hyllinge   |   Gyvelvej 1   |   4070 Kirke Hyllinge
administration