INFORMATION TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE OM NYT TOLKEGEBYR


En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.


Gebyret for tolkebistand er sat til:

334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium

1675 kr. ved indlæggelse på hospital

Det er regionerne der opkræver gebyret.


Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. 

Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være flere tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.


Oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

  1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig, henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
     
  2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
     
  3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1

 

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik
Jeg accepterer ikke cookies