VIGTIG NYT FRA KLINIKKEN

COVID-19 booster-vaccination, sommeren 2022:

Sundhedsstyrelsen har opstillet tre kriterier for COVID-19-vaccination i sommer-indsatsen. Alle tre kriterier skal være opfyldt for vaccination/oprettelse af vaccinationsforløb. Såfremt man mener at opfylde nedenstående kriterier kan man kontakte lægerne i lægehuset telefonisk mhp. at få oprettet et vaccinationsforløb og herefter bestilles der tid til vaccination via vacciner.dk

  1. Personens risiko for alvorligt forløb af COVID-19. I denne vurdering vil stigende alder (fra 60-70 år) indgå sammen med en vurdering af særlige risikofaktorer som svækket immunforsvar grundet svær/alvorlig sygdom og/eller behandling heraf (f.eks. knoglemarvssygdom, svær lunge- eller hjertesygdom, progredierende kræftsygdom eller immunsupprimerende behandling), multisygdom eller tilstande, som øger risikoen (f.eks. aftagende kognitiv eller fysisk funktionsevne eller meget svær overvægt).
  2. Personens risiko for smitte med baggrund i lavt eller særligt højt lokalt smittetryk, ophold på lokaliteter med lav eller særligt høj risiko for smittespredning m.v. (f. eks. plejehjem eller bosteder).
  3. Personens formodede immunitetsstatus, med baggrund i tid siden sidste vaccination, forventet immunrespons (som kan være lavere hos immunsvækkede og de allerældste), samt forventet tid til næste planlagte vaccinationstilbud (hhv. 15. september 2022 eller 1. oktober 2022). Endelig kan det kan overvejes, om vaccination er nødvendig, såfremt personen har en nyligt overstået COVID-19- infektion.

Øvrige patienter bliver indkaldt til COVID-19 vaccination i efteråret med begyndelse omkring 15/9 og 1/10.

Som udgangspunkt bør der tilbydes samme booster-vaccine som tidligere modtaget (3. stik). Booster-vaccination (4. stik) giver beskyttende immunitet i 3-4 måneder. Effekten indtræder 1-2 uger efter vaccinationen. Derfor skal der også gå mindst tre måneder mellem vaccination (3. og 4. stik). Booster-vaccination med 4. stik er uden for vaccinernes godkendelsesgrundlag, men er anbefalet af sundhedsmyndighederne til visse personer, jf. kriterierne ovenfor.

Opdateret 01.07.22