Gyvelvej 1
4070 Kirke Hyllinge

Tlf. 46 40 40 02

Fax: 46 40 41 52

 

 

Handicapforhold: Adgangsforhold og indretning. Handicaptoilet