GENEREL INFORMATION VEDRØRENDE LÆGEHUSET

VIGTIG INFORMATION

Vi har aktuelt længere ventetid end vanligt, dels hos lægerne til en konsultation, men også i sekretærernes telefontid. 

Dette skyldes flere ting: 

Vibeke Eitz er sygemeldt på ubestemt tid, siden januar 2024. 

Hanne Fly er væk i perioden 12.04.24 - 02.05.24 pga. ferie og kursus. 

Desuden har vi i sekretariatet en langtidssygemelding og en nyansat sekretær, som skal oplæres, hvilket påvirker ventetiden i telefontiden. 

Vi beklager den ulejlighed ovenstående kan medføre og beder om Jeres forståelse herfor. 

 

AKUTTIDER I LÆGEHUSET:

 • Akuttider aftales ALTID via telefonisk kontakt til lægehuset. 
 • Der er hver dag sat én læge af til at tage sig af de akutte problemstillinger og der kan ikke vælges en specifik læge i denne situation.
 • Ved tegn på infektion fra øvre luftveje f.eks. snot, ondt i halsen, hoste og feber samt behov for vurdering i lægehuset, da kræver vi at der bæres mundbind i lægehuset samt en negativ corona hjemmetest. 
 • Den foretrukne kontaktform til lægehuset er aftalt konsultation eller videokonsultation. 
 • Såfremt du har en fremmødetid i lægehuset og får symptomer på infektion i øvre luftveje bedes du ringe og aftale nærmere, inden fremmøde.
 • Såfremt du har en fremmødetid skal du sikre dig, at vi har dit mobilnummer. 

 

KONSULTATIONER

 • Der er som udgangspunkt afsat 15 minutter til en konsultation.
 • Heraf går ca. 10 min. til samtale og undersøgelse samt ca. 5 min. til forberedelse, bestilling af undersøgelser, diverse henvisninger og meget mere. 
 • I visse tilfælde kan der væres afsat mere tid, såsom ved nogle børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, samtaleterapi osv. Såfremt der er brug for mere tid, må der bestilles tid til flere konsultationer.
 • Vi har hver dag én læge der tager sig af patienter med akut sygdom i tidsrummet 9.30-15.00. Hvis der er mange akutte patienter vil der kunne være lang ventetid. Ankomsttidspunktet er kun vejledende – svært syge kommer før mindre syge, små børn kommer til, før store børn osv. 
 • Telefon- og e-konsultation er beregnet til korte forespørgsler og svar. Der kan godt være op til 5 dages svartid på e-konsultation og e-medicin bestilling.
 • Telefontiden er til kortere samtaler, rådgivning, behandlingsmuligheder, bestilling af stærk medicin samt evt. svar på undersøgelser, blodprøve- og urinsvar, hvis dette er aftalt med lægen på forhånd.
 • Sekretæren kan ikke give svar på undersøgelser, blodprøver og urinundersøgelser.
 • Ved akut behov for konsultation ring mellem 8.00 - 9.00 til lægen.

 

VIDEOKONSULTATION: 

 • Du bedes forud for det aftalte tidspunkt med lægen have downloadet appen ”Min Læge” til din smartphone eller tablet.
 • Du skal logge ind med Mit-ID og efterfølgende vælge ”Videokonsultation”. Herefter udføres test af internet-forbindelsen, mikrofonen og videokameraet, inden du kommer ind i et ”virtuelt venteværelse”, hvor du bedes være klar til det aftalte tidspunkt med lægen.
 • For yderligere information og demovideo se: minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

 

TIDSBESTILLING

 • Oplys venligst ved tidsbestilling om det drejer sig om graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, årskontrol af en kronisk sygdom, så tiden bliver booket på den rigtige måde. 
 • Desuden er det vigtigt ved udfyldelse af attester, at du oplyser nøjagtigt, hvilken attest det drejer sig om. 
 • Nogle attester skal betales af dig ved udfyldelsen.

 

AFLYSNING AF TID 

 • Vi har i øjeblikket 8 ugers ventetid på en almindelig konsultationstid hos en fast læge, derfor er det meget vigtigt, at du husker at afbestille din tid, hvis du ikke længere har brug for den.
 • På den måde kan du hjælpe os med at nedbringe ventetiden, samtidig med, at en anden kan få glæde af din tid. 
 • Du kan også melde afbud via hjemmesiden.
 • Vi har desværre hver uge flere patienter der udebliver fra deres tider i lægehuset uden afbud. Disse tider kan bruges af andre patienter, der har brug for tiden. Derfor, husk at melde afbud. 

 

HENVISNING 

 • Henvisning til speciallæge og fysioterapeut kræver som udgangspunkt en undersøgelse/gennemgang ved konsultation i lægehuset og udfærdiges ikke telefonisk. Henvisningerne sendes elektronisk til ”henvisningshotellet”, hvor speciallægerne og fysioterapeuten kan hente henvisningen.
 • Når du bliver henvist til en privatpraktiserende speciallæge, skal du selv sørge for at bestille en tid – du bliver ikke indkaldt. De forskellige speciallæger kan findes på sundhed.dk, hvor du også kan finde psykologer, fysioterapeuter og andre behandlere sundhed.dk/find-behandler

 

RECEPTFORNYELSER

 • Lægehuset ønsker, at den medicin som du indtager, er den rigtige medicin for dig.
 • Vi bestræber os derfor på, at fast medicin ordineres ved besøg hos lægen, så recepten dækker frem til næste aftalte konsultation i lægehuset.
 • Enhver form for behandling med medicin, bør drøftes med lægen mindst én gang om året.
 • Det er lægehusets mål, at medicinbestilling gennem hjemmesiden og ved telefonopkald til vores personale reduceres.
 • Ved receptudstedelse af vanedannende sovemedicin, stærk smertestillende medicin og beroligende medicin skal man møde op til konsultation i lægehuset. Dette i forhold til vejledning fra Sundhedsstyrelsen & Ordination af afhængighedsskabende  medicin i almen praksis. Samme praksis gælder for receptudskrivning af mere speciel medicin som f.eks. Ritalin.
 • Følges du på et sygehus ambulatorium eller via en speciallæge henstiller vi til, at medicinen fornys direkte af det ambulatorium/den speciallæge af hensyn til behandlingsansvaret.
 • Det anbefales derfor, at du én gang om året kommer til kontrol og receptfornyelse, såfremt du tager fast medicin.
 • Du kan på sundhed.dk se om du har åbne recepter.

 

MEDICINSK CANNABIS

 • Lægerne har besluttet ikke at udskrive medicinsk cannabis.
 • Baggrunden er, at den lægelige viden om, hvem det virker på, hvilke doser der bør gives, hvordan medicinsk cannabis indvirker på andre lægemidler samt hvilke bivirkninger der er osv., ikke er ordentlig kendt. 
 • Lægerne vil derfor ikke tage ansvaret for denne behandling.
 • Ordineres medicinsk cannabis af anden speciallæge må behandlingen fortsat ordineres af denne og lægerne påtager sig ikke ansvaret, hvis medicinsk cannabis viser sig at indvirke på den øvrige medicin patienten indtager. Hvis patienten afsluttes fra speciallægen vil lægehuset ikke varetage den videre behandling med medicinsk cannabis, som i så fald må ophøre.

 

KØREKORT

 • Når der skal laves lægeattest i forbindelse med kørekort, skal du huske at medbringe et billede eller et gyldigt billed-ID. 
 • Kom i god tid, da du inden konsultationen skal udfylde én side om dine helbredsforhold. Stærk smertestillende medicin og beroligende medicin er hyppigt en hindring iht. udstedelse af kørekort. Såfremt du tager stærk smertestillende eller beroligende medicin, bestil da en tid til medicingennemgang, inden du kommer til lægeattesten.
 • Såfremt du bruger kontaktlinser bedes du møde op uden disse i øjnene (men medbring dem og brug gerne briller). Der skal laves synstest både uden og med korrektion, og det tager minimum 10-15 min., før synet er stabiliseret efter kontaktlinserne er taget ud af øjnene.
 • Du kan læse mere her:  roskilde.dk/korekort

 

LÆGEVAGT

 • Har du brug for lægehjælp udenfor lægehusets åbningstid, kan du kontakte Lægevagten på alle hverdage kl. 16.00-08.00 samt i weekenden og helligdage hele døgnet på følgende telefonnumre: 
 • Region Sjælland tlf.: 1818
 • Region Hovedstaden tlf.: 1813

 

SKADESTUE

 • Før du tager på skadestuen skal du ringe til Region Sjællands akuttelefon på 70 15 07 08.
 • Her bliver du guidet til den rigtige hjælp.
 • Såfremt du har behov for akut psykiatrisk hjælp kan du kontakte 1818. 

 

UDDANNELSESLÆGER 

 • Lægehuset i Kirke Hyllinge fungerer også som uddannelsessted for uddannelseslæger. Derfor kan du opleve nye ansigter med jævne mellemrum. Uddannelseslægerne er uddannede læger, der er ved at lære at bruge deres viden i praksis eller er ved at videreuddanne sig til speciallæger i almen medicin. 

 

SUNDHEDSKORT

Sundhedskortet giver dig ret til ydelser efter sundhedsloven. 

 • Alle der bor i Danmark, har ret til nogle ydelser fra den offentlige sygesikring.
 • Det gule sundhedskort er din dokumentation for, at du har ret til ydelserne. Samtidig er det vores dokumentation overfor Region Sjælland. 
 • Det er derfor meget vigtigt, at du medbringer sundhedskortet, hver gang du er i Lægehuset. Har du mistet kortet, eller er det i stykker, skal du henvende dig hos din kommune eller gå på borger.dk for at få et nyt.
 • Du kan også anvende appen Sundhedskortet.
 • Med Sundhedskort-appen har du mulighed for at have dit sundhedskort på mobiltelefonen. Sundhedskort-appen er et gratis og frivilligt supplement til dit sundhedskort og fungerer som gyldigt sundhedskort i Danmark. 

 

Opdateret 01.05.24 / MD