INDRAPPORTERING AF UTILSIGTET HÆNDELSE, FOR PATIENTER OG PÅRØRENDE


 

 

 

 

 


UTILSIGTET HÆNDELSE

Som patient eller som pårørende til en patient, kan man rapportere om utilsigtede hændelser der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Skema for patienter

Skema for pårørende

Vær opmærksom på, at rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Du får ikke svar tilbage på din rapport. 

Vær også opmærksom på, at en rapport om en utilsigtet hændelse ikke er det samme som ansøgning om patienterstatning eller indgivelse af en klage.

 

PATIENTFORSIKRINGEN

Hvis du er kommet til skade som følge af en behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, så skal du henvende dig til Patienterstatningen.

 

PATIENTKLAGE

Ønsker du at klage over en behandling, så skal du udfylde et særligt skema. Du kan finde flere oplysninger på https://stpk.dk/

 

PATIENTVEJLEDERE

Har du brug for information, råd eller vejledning om dine rettigheder som patient i sundhedsvæsenet kan du kontakte patientvejlederne i regionen eller kommunen.

 

Opdateret 29.01.2024 / MD